Doradztwo refundacyjne

Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Bondaryk

Więcej Informacji
Zaufanie i ponad 18 letnie doświadczenie w doradztwie innowacyjnym koncernom farmaceutycznym

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk

Prowadzimy doradztwo prawne w zakresie refundacji leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wspomagamy zespoły market access w innowacyjnych firmach farmaceutycznych

Leki, wyroby medyczne

Doradztwo w zakresie objęcie refundacją, rozliczania świadczeń z NFZ, kwalifikacji do koszyka świadczeń gwarantowanych

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Doradztwo Market Access, uzyskanie refundacji w ramach obwieszczenia refundacyjnego bądź świadczeń gwarantowanych

Doradztwo biznesowe

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc w zakresie postępowań przetargowych dotyczących nabywania leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Własność intelektualna

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu ustalania danych dotyczących wyłączności rynkowej, wyłączności danych, patentów oraz SPC

Poznaj nas

Obszary Działania

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu dostosowania działalności biznesowej firmy farmaceutycznej do zmieniającego się systemu finansowania leków ze środków publicznych.

Od kilkunastu lat zajmujemy się wspieraniem innowacyjnych koncernów farmaceutycznych w zakresie uzyskania finansowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

W zakresie tych obszarów nasz Zespół m.in.:

– przygotowuje strategie planowanych działań refundacyjnych (market access), mających wpływ na działalność biznesową Klienta;
– bierze udział w tworzeniu analiz HTA;
– projektuje postanowienia instrumentów dzielenia ryzyka;
– reprezentuje Klientów w postępowaniach prowadzonych przez Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ;
– prowadzi doradztwo regulacyjne, wskazując Klientowi możliwe płaszczyzny legislacyjne przeznaczone do nowelizacji bądź ponownej regulacji;
– określa następstwa wypływające z wejścia w życie aktów prawnych.

Eksperci

Nasz Zespół

Nasz Zespół tworzą głównie adwokaci, którzy przez wiele lat pozyskiwali doświadczenie i wiedzę w doradztwie prawnym poprzez pracę w polskich i europejskich instytucjach publicznych (Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Komisja Europejska, Europejska Agencja Leków, Rada UE), aktywnie uczestnicząc jako członkowie grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady UE, WHO w grupach roboczych jako przedstawiciele Rządu RP.

Mieliśmy też możliwość tworzenia przepisów prawa farmaceutycznego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jak również implementowaliśmy do prawa polskiego cele dyrektyw europejskich. Reprezentowaliśmy w w Parlamencie Ministra Zdrowia, prowadząc prace mające na celu implementację aktów prawnych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych.

Świadczymy kompleksową obsługę refundacyjną firm farmaceutycznych.

Nasz Blog

Zdrowie na Legalu

Postanowiliśmy podzielić się z Wami naszą codzienną praktyką, aby umożliwić wszystkim łatwe poruszanie się w prawie dotyczącym naszego zdrowia.

Nasze Doświadczenie

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk

Od ponad 18 lat nasi Eksperci zdobywają doświadczenie na rynku farmaceutycznym doradzając Klientom.

Uzyskaliśmy dla naszych Klientów bardzo wiele refundacji, reprezentowaliśmy firmy w około tysiącu różnych postępowań prowadzonych przez Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ czy Prezesa UZP.

00

Lat

00000

Godzin pracy market access

0000

Projektów Refundacyjnych