Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk

Doradztwo market access

Więcej Informacji
Szeroki Wachlarz Zakresu Doradztwa Z Zakresu Refundacji

Praktyka

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu dostosowania działalności biznesowej firmy farmaceutycznej do zmieniającego się prawa regulującego finansowanie świadczeń przez NFZ.

Leki

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu refundacji, przetargów publicznych oraz dystrybucji refundowanych leków.

Świadczenia zdrowotne

Kancelaria oferuje swoim Klientom doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Wyroby medyczne, środki spożywcze

Kancelaria świadczy usługi związane z wnioskowaniem o utworzenie nowych świadczeń gwarantowanych, ich oceny farmako-ekonomicznej oraz taryfikacji.

Własność intelektualna

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu prawa własności intelektualnej m.in. w obszarach praw autorskich, zagadnień patentowych, wyłączności rynkowej, wyłączności danych, rynkowej oraz dodatkowych świadectw ochronnych.

Wsparcie organizacji pacjenckich

Kancelaria od wielu lat wspiera również pro publico bono organizacje zrzeszające pacjentów, przygotowując w ich imieniu opisy programów zdrowotnych, prowadząc działania edukacyjne bądź mające na celu indywidualną pomoc osobom dotkniętym chorobą.

Przekazywanie wiedzy o prawach pacjenta

Kancelaria zaangażowała się w projekt dotyczący przekazywania wiedzy z zakresu opieki zdrowotnej poprzez inicjatywę “Zdrowie na Legalu”, która ma na celu wyjaśnienie przeciętnemu obywatelowi jakie prawa, obowiązki wynikają dla niego z systemu refundacji leków, świadczeń szpitalnych czy wyrobów medycznych.