Polityka prywatności i cookies

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Katarzyna Bondaryk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5272301209, REGON: 141486045. Możesz nawiązać kontakt w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Satynowa 23, 02-992 Warszawa
 • przez e-mail: k.bondaryk@bondaryk.eu
 • telefonicznie: (+48) 720 811 111

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator danych osobowych zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, które obejmują np. adres IP czy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies.  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie;

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) w zakresie analizy aktywności Użytkowników w Serwisie;

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami–podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), w zakresie ochrony jego praw;

w celu nawiązania współpracy- podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

OKRES PRZETWARZANIA

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres zależny od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Zazwyczaj dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, przez okres utrzymywania naszych bieżących relacji, przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA

 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Administrator danych w związku z realizacją oferowanych usług będzie ujawniał dane osobowe zewnętrznym podmiotom takim jak dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z wydanymi poleceniami.

Inne ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

COOKIES (CIASTECZKA)

Serwis korzysta z tzw. plików cookies (tzw. „ciasteczka”) serwisowych. Są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (komputer, telefon, tablet itp.) i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje cookies w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
 • umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
 • nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Większość standardowych i powszechnych przeglądarek internetowych zawiera domyślne ustawienia w zakresie przyjmowania plików cookies.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, możesz jednak w każdej chwili:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować ich automatyczną obsługę i wykorzystanie ich w przyszłości.

Niektóre pliki cookies są niezbędne dla funkcjonowania niniejszej strony. Jeśli zdecydujesz się ograniczyć ich stosowanie, niektóre aspekty strony internetowej / Serwisu mogą nie funkcjonować poprawnie lub być niedostępne.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • gromadzenia informacji o aktywności na danej stronie internetowej,
 • zapamiętywania informacji o sesji i wywoływania danych osobowych podanych wcześniej w ramach strony internetowej / Serwisu, a także do dostosowywania strony internetowej / Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak ograniczyć ich stosowanie, możesz skorzystać z pliku pomocy używanej przeglądarki.