Czy w każdej aptece leki kosztują tyle samo?

30 marca 2021
Posted in apteka, leki, NFZ
30 marca 2021 Kancelaria

Czy w każdej aptece leki kosztują tyle samo?

Czy w każdej aptece leki kosztują tyle samo?
Tak, jeśli są to leki refundowane, czyli te do których dopłaca NFZ. Lista tych leków wraz z ich ceną i poziomem (limitem) jaki dopłaci Państwo do leków jest publikowana co dwa miesiące. Link do aktualnego obwieszczenia Ministra Zdrowia znajduje się tu: https://www.gov.pl/…/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z…
Jak z niego korzystać? Kliknij, zostaniesz przekierowany na stronę internetową Ministerstwa Zdrowia, następnie pobierz „Załącznik do obwieszczenia”. W kolumnie 3 sprawdź nazwę leku, w kolumnie 12 jego wskazanie – czyli chorobę na jaką ten lek masz przepisany przez lekarza i w kolumnie 15 wysokość dopłaty świadczeniodawcy, czyli kwotę jaką musisz dopłacić w aptece za ten lek. Pamiętaj, aby skorzystać z tej dopłaty, musisz mieć wystawioną receptę dotyczącą dokładnie takiego wskazania jak jest określone w załączniku.
Jeśli nie masz recepty na ten lek, aptekarz nie będzie mógł Ci go wydać. Jeśli masz receptę, ale lek ma być stosowany w innej chorobie niż opisana w kolumnie 12, to nie będzie do niego dopłaty NFZ, będzie kosztował 100%.
Inne leki niż te z obwieszczenia Ministra Zdrowia mogą mieć różne ceny w każdej z aptek, gdyż ich ceny nie są regulowane przez Ministra Zdrowia, jak również marże apteki nie są w tym przypadku stałe.
Sumując w każdej aptece tyle samo będą kosztowały wyłącznie leki refundowane zawarte w obwieszczeniu Ministra Zdrowia wskazanym powyżej.
, ,