Czy wciąż mogę zrealizować w aptece “papierową” receptę?

27 lutego 2021
27 lutego 2021 Kancelaria

Czy wciąż mogę zrealizować w aptece “papierową” receptę?

Czy wciąż mogę zrealizować w aptece “papierową” receptę?
Tak, obecnie możliwym jest wystawienie przez lekarza recepty zarówno papierowo (tak jak dotychczas), jak i elektronicznie (e-recepta). Natomiast zasadą jest wystawianie recept elektronicznie. Ustawa przewiduje jednak wyjątki, kiedy nadal będzie możliwość wystawienia tradycyjnej recepty w papierze.
Jeśli jednak lekarz nie ma akurat dostępu do systemu komputerowego do wystawiania e-recepty bądź wystawia receptę transgraniczną, receptę dla osoby o nieustalonej tożsamości albo recepta jest wystawiona przez lekarza, pielęgniarkę będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to taka recepta nadal jest wystawiana w wersji papierowej.
I kolejny wyjątek to wystawianie recept papierowych przez samego lekarza dla niego samego bądź jego najbliższych tzw. recepta „pro auctore” bądź „pro familia”. Lekarz może w takiej sytuacji wybrać i wystawić receptę również w wersji elektronicznej.
Papierowe recepty normalnie realizujemy w aptekach tak jak dotychczas.

Dodaj komentarz