Jak dostać lek w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL)?

8 marca 2021
Posted in leki
8 marca 2021 Kancelaria

Jak dostać lek w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL)?

Jak dostać lek w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL)?
Jako pacjent sam nie możesz złożyć wniosku o przyznanie leku w trybie RDTL. Lekarz Cię leczący może podjąć decyzję o sfinansowaniu tego leku dla Ciebie, jeśli w szpital, w którym się leczysz jest szpitalem na poziomie III stopnia, szpitalem onkologicznym lub pulmonologicznym, pediatrycznym bądź ogólnopolskim. Tylko lekarze z tych szpitali posiadają uprawnienia, aby rozpocząć procedurę sfinansowania RDTL.
Lekarz prowadzący nie decyduje jednak samodzielnie o tym czy w tym trybie otrzymasz lek, bo ostateczna decyzja należy do osób, które w tym szpitalu podejmują decyzje finansowe. Te osoby znając stanowisko lekarza co do leczenia Ciebie w trybie RDTL, po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta krajowego bądź wojewódzkiego z odpowiedniej dziedziny, podejmują decyzję czy sfinansować terapię w RDTL. W szpitalach te decyzje będą zatem podejmowane przez kilka osób wspólnie, nie będzie to decyzja jednostkowego lekarza.
Mimo iż leczenie dotyczy nas jako pacjentów, w procedurze RDTL pozostajemy bez uprawnień, aby wnioskować o sfinansowanie danego leku, nie możemy formalnie złożyć wniosku, ani się odwołać od negatywnej decyzji szpitala.
Wydano co prawda orzeczenie, w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż mimo braku określenia prawa pacjenta do udziału w postępowaniu dotyczącym RDTL, pacjent jest jego stroną. Jest to jednak orzeczenie, które dotyczy indywidualnego postępowania i nie jest podstawą, aby powołując się na nie żądać od szpitala finansowania leku w trybie RDTL.
W 2021 r. Fundusz Medyczny ma sfinansować leki w ramach RDTL w kwocie 132 milionów złotych. W 2020 r. na sfinansowanie RDTL Narodowy Fundusz Zdrowia wydał około 175 milionów. Należy jednak zauważyć, iż od stycznia 2021 r. do regularnej refundacji weszło kilka leków, które w 2020 r. były finansowane w ramach RDTL, co oznacza, że środki wydatkowane na nie w trybie RDTL w 2020 r. będą szły z tzw. Całkowitego Budżetu Refundacyjnego w 2021 r.

Dodaj komentarz