Jak skorzystać z bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus?

1 marca 2021
Posted in leki, senior
1 marca 2021 Kancelaria

Jak skorzystać z bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus?

Jak skorzystać z bezpłatnych leków dla seniorów 75 plus?
Po pierwsze dany lek musi znajdować się w zakładce D załącznika do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – pod postem wklejony jest plik EXCEL zawierający ten wykaz na marzec 2021 r. W dniu wypisania recepty senior musi mieć ukończone 75 lat.
Następnie potrzebna będzie recepta, na której będzie umieszczony przez lekarza lub pielęgniarkę kod uprawnień dodatkowych- S, receptę na lek może wystawić lekarz rodzinny bądź pielęgniarka (POZ) bądź lekarz specjalista bądź pielęgniarka (AOS).
Natomiast lekarz specjalista bądź pielęgniarka może wypisać taki lek jedynie jeśli ma dostęp do systemu, w którym widzi jakie inne leki przyjmuje senior. Aby lekarz specjalista (pielęgniarka) widział jakie leki ordynował seniorowi inny lekarz, senior musi dać lekarzowi (pielęgniarce) dostęp do tych informacji za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. I tu zaczyna się problem praktyczny, bo większość osób 75 plus nie jest w stanie udzielić tego dostępu, bo nie korzysta z internetu.
Jeśli chcecie pomóc seniorom, to możliwe jest dokonanie za nich takiego udostępnienia.
Jak to zrobić? Logujecie się klikając w link: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta, następnie klikacie drugą od lewej na górze strony ikonkę z napisem „Internetowe Konto Pacjenta”. System pokazuje, iż możecie się zalogować, do wyboru jest logowanie za pomocą „profilu zaufanego” bądź „e-dowodu”, zapewne bardzo mała ilość seniorów posiada którąkolwiek z tych możliwości. Inną możliwością jest zalogowanie się za pomocą konta bankowego – w banku Bank Polski, Bank Pekao, Inteligo, Grupa PBS. Jeśli jednak żadna z tych możliwości nie wchodzi w grę, to biorąc pod uwagę koszty jakie ponoszą seniorzy na leki, warto byłoby założyć profil zaufany bądź wyrobić seniorowi e-dowód, aby senior mógł w przyszłości skorzystać z bezpłatnych leków umieszczonych na liście 75 plus.
Obecnie w związku z epidemią COVID-19 możliwe jest uzyskanie nawet tymczasowego dostępu do profilu zaufanego pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Utworzenie profilu zaufanego tymczasowego odbywa się bez wychodzenia z domu, po rozmowie on line z urzędnikiem. Mając założony tymczasowy profil zaufany, możliwe jest zalogowanie się na Internetowe Konto Pacjenta i udzielenie dostępu lekarzowi specjaliście do danych medycznych seniora. Aby nadać to uprawnienie należy znać imię i nazwisko lekarza oraz numer jego prawa wykonywania zawodu.
Uprawnienie lekarzowi nadasz pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/ikp/uprawnienia/dostepy, natomiast numer prawa wykonywania zawodu lekarza specjalisty sprawdzisz tu: http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil57/rejlek/hurtd

Dodaj komentarz