Czy tabletki antykoncepcyjne są refundowane?

15 marca 2021
15 marca 2021 Kancelaria

Czy tabletki antykoncepcyjne są refundowane?

Czy tabletki antykoncepcyjne są refundowane?
Tak, obecnie objętych jest refundacją kilka leków antykoncepcyjnych, co oznacza, iż NFZ dopłaca 30% do limitu finansowania tych leków, co przekłada się w praktyce na dopłatę pacjenta w aptece do opakowania leku na poziomie 3,0 PLN – 6,7 PLN.
Lista refundowanych leków publikowana jest przez Ministra Zdrowia co dwa miesiące i jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/…/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z….
Leki antykoncepcyjne znajdują się w zakładce A, grupa limitowa 72.0.
Na marginesie dodam, że aby lek mógł być objęty refundacją, to producent leku musi złożyć specjalny wniosek do Ministra Zdrowia. Ostateczną decyzję czy finansować z NFZ dany lek podejmuje właśnie Minister, natomiast nie może we wskazaniu refundacyjnym zrobić tego z urzędu, nie może zmusić firmy do dostarczania leku, złożenia wniosku o to, aby dany lek był refundowany.
Jeśli zatem firma farmaceutyczna nie złoży wniosku refundacyjnego, to nie ma nawet potencjalnej możliwości, że do ceny danego leku będzie możliwe uzyskanie dopłaty z NFZ.
, ,