Czym sie zajmujemy?
Tu jesteś   /   Strona główna   /   Praktyka   /   Własność intelektualna

Własność intelektualna

 

 

 

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu prawa własności intelektualnej. Do głównych obszarów działania Kancelarii należą:

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Zagadnienia Prawa patentowego
 • Ochrona praw z rejestracji wzorów przemysłowych
 • Zagadnienia dotyczące praw ochronnych udzielnych na znaki towarowe oraz wzory użytkowe

Katarzyna Bondaryk i Urszula Gruszko-Szymańska pracowały jako eksperci z ramienia polskiego rządu przy Komisji Europejskiej w grupie roboczej zajmującej się zagadnieniami własności intelektualnej (“Working group on intellectual property”), przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w grupie roboczej „WHO Intergovernmental Working Group on Public Health, Innovation and Intellectual Property”.

Kancelaria ma doświadczenie w zakresie:

 • przygotowywania umów mających za przedmiot majątkowe prawa autorskie
 • prowadzenia spraw dotyczących sporów powstałych na tle praw do utworów, w szczególności naruszeń autorskich praw osobistych twórcy
 • reprezentowania przed sądami twórców, których majątkowe prawa autorskie zostały naruszone
 
 • doradztwa w zakresie praw pokrewnych
 • doradztwa na etapie przed złożeniem wniosku patentowego
 • kompletowaniu dokumentów zgłoszeniowych
 • szczególnej ochrony patentowej leków, w tym maksymalnego wydłużenia okresu ochrony leku innowacyjnego
 • zabezpieczania wyników badań klinicznych w aspekcie prawa własności intelektualnej
 • reprezentowania Klientów przed Urzędem Patentowym
 • kwalifikowania produktów jako wzorów przemysłowych
 • postępowania o zgłoszenie wzoru w celu uzyskania prawa z rejestracji
 • ochrony niezarejestrowanego wzoru przemysłowego
 • sposobu postępowania w razie sporu dotyczącego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • oceny zasadności ubiegania się o udzielenie praw ochronnych na znak towarowy oraz na wzór użytkowy
 • prowadzenia postępowań w sprawie zgłoszenia znaku w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy
 • prowadzenia postępowań w sprawie zgłoszenia wzoru użytkowego w celu uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy
 • prowadzenia przedsądowych i sądowych sporów dotyczących praw ochronnych

 

 

zoabcz
więcej

Nasi eksperci
Zachęcamy do zapoznania się z Zespołem Ekspertów świadczących doradztwo w naszej Kancelarii...
Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Bondaryk
ul. Woronicza 31 lok. 254 (klatka schodowa H)
02-640 Warszawa

fax
+48 22 749 13 10
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu prawa prawa farmaceutycznego, prawa handlowego, gospodarczego i własności intelektualnej.

Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych


logo Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bodnaryk