Czym sie zajmujemy?
Tu jesteś   /   Strona główna   /   Praktyka   /   Leki i badania kliniczne   /   Refundacja

Refundacja

 

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie zarówno w doradztwie prawnym dotyczącym otwartych list refundacyjnych, katalogu chemioterapii, jak również programów terapeutycznych. Oferujemy również reprezentację przed przedstawicielami Agencji Oceny Technologii Medycznych, a także przed Ministrem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również kierowanie ewentualną procedurą odwoławczą. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oferujemy kompleksową pomoc w dostosowaniu się do nowego otoczenia prawnego.

W szczególności w zakresie refundacji oferujemy:

pomoc w przygotowaniu dokumentacji refundacyjnej (ocena formalna), w tym zmian dokumentacji będącej podstawą uzyskania refundacji;

 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu refundacji, ze wskazaniem wpływu nowych regulacji na działalność Klienta;
 • przedstawianie interpretacji prawnych odnoszących się do kolejnych etapów procedury kwalifikacji produktu leczniczego do wykazu świadczeń gwarantowanych;
 • przygotowywanie umów risk sharingowych, opartych o uzyskiwane efekty zdrowotne, PVA oraz terapie charytatywne;
 • udział w negocjacjach z Komisją Ekonomiczną;
 • nadzór nad wykonaniem umów przez Płatnika;
 
 • zapewnienie bezpieczeństwa prawnego przekazanych Płatnikowi danych;
 • przygotowywanie strategii refundacyjnych, w zakresie planów market accessowych;
 • ustalanie kierunków rozwoju porto folio Klienta w oparciu o obowiązujące prawo oraz projektowane zmiany prawa;
 • przygotowywanie planów działania w sytuacjach kryzysu refundacyjnego (uchylenie decyzji o objęciu leku refundacją);
 • ustalanie następstw zmian legislacyjnych dla grup produktów finansowanych ze środków publicznych, w zależności od przypisanej im kategorii dostępności refundacyjnej;
 • przygotowywanie działań prawnych z agencjami PR, przygotowywanie publikacji, wypowiedzi eksperckich, w związku ze wzmocnieniem działań market accessowych;
 • przygotowanie map ryzyk prawnych dla oszacowania ryzyka biznesowego podjęcia konkretnego działania, w związku ze zmianą ustawodawstwa;
 • doradztwo w zakresie projektowania zmian w porto folio, z uwzględnieniem konkurencji generycznej;
 • kreowanie rozwiązań w zakresie sprawnego finansowania leków ze środków publicznych w szczególnych trybach.

 

zoabcz
więcej

Nasi eksperci
Zachęcamy do zapoznania się z Zespołem Ekspertów świadczących doradztwo w naszej Kancelarii...
Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Bondaryk
ul. Woronicza 31 lok. 254 (klatka schodowa H)
02-640 Warszawa

fax
+48 22 749 13 10
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu prawa prawa farmaceutycznego, prawa handlowego, gospodarczego i własności intelektualnej.

Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych


logo Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bodnaryk