Czym sie zajmujemy?
Tu jesteś   /   Strona główna   /   Praktyka   /   Leki i badania kliniczne

Leki i badania kliniczne

 

 

 

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu prawa farmaceutycznego. Do głównych obszarów działania Kancelarii należą:

  • refundacja
  • przetargi publiczne
  • wytwarzanie, procedury dopuszczania leków do obrotu i import równoległy
  • kampanie reklamowe
  • badania kliniczne
  • sprzedaż i dystrybucja leków

Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie farmaceutycznym, zdobywali doświadczenie nie tylko doradzając podmiotom z branży farmaceutycznej, ale również prowadząc w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji sprawy z zakresu refundacji produktów leczniczych, ich rejestracji oraz badań klinicznych. Przygotowywaliśmy stanowiska Ministra Zdrowia na posiedzenia grupy roboczej Notice of Applicants. Opracowywaliśmy również i prowadziliśmy przez kolejne etapy ścieżki legislacyjnej projekty wielu aktów prawnych, stąd potrafimy znakomicie doradzić w kwestii realizacji obowiązków nałożonych przez prawo na podmioty sektora farmaceutycznego.

 

Zajmujemy się przygotowywaniem projektów pism, które składane są przez koncerny farmaceutyczne lub ich przedstawicieli w ramach przygotowania do przeprowadzenia badania klinicznego, procedury rejestracyjnej, wnioskowania o objęcie leków refundacją oraz we wszystkich innych postępowaniach prowadzonych na wniosek tych podmiotów lub z urzędu przez Ministra Zdrowia, Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
Dzięki pracy w instytucjach Unii Europejskiej mamy bogate doświadczenie w stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa wspólnotowego zawartych zarówno w aktach bezpośrednio stosowanych jak i podlegających implementacji do krajowego porządku prawnego. W sposób ciągły monitorujemy zmiany prawa europejskiego oraz doradzamy Klientom w zakresie poprawnego wywiązywania się z licznych obowiązków nakładanych przez dynamicznie rozwijające się prawodawstwo wspólnotowe.
Prowadzimy seminaria o tematyce związanej z szeroko ujętym prawem farmaceutycznym, współpracujemy na rzecz podnoszenia wiedzy o prawie farmaceutycznym z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Nasi prawnicy często są prelegentami na szkoleniach z zakresu krajowego i wspólnotowego prawa badań klinicznych, rejestracji produktów leczniczych, refundacji oraz reklamy leków.

 

zoabcz
więcej

Nasi eksperci
Zachęcamy do zapoznania się z Zespołem Ekspertów świadczących doradztwo w naszej Kancelarii...
Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Bondaryk
ul. Woronicza 31 lok. 254 (klatka schodowa H)
02-640 Warszawa

fax
+48 22 749 13 10
Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bondaryk oferuje swoim Klientom pomoc prawną z zakresu prawa prawa farmaceutycznego, prawa handlowego, gospodarczego i własności intelektualnej.

Realizacja: Dpl Agency - Tworzenie Stron Internetowych


logo Kancelaria Adwokacka Katarzyna Bodnaryk